Om laktat

Glykogen og fett er energikilden som benyttes i aerob energifrigjøring. Omsetting av glykogen ved en høyere belastning og mangel på oksygen, omdannes fra pyrovat til melkesyre.

Når melkesyre er dannet ved anaerob energifrigjøring kan så mye som 90 % av den bli spaltet til laktat og hydrogenioner avhengig av bla annet pH i cella, og en stor del av dette transporteres ut av muskelcella. Den resterende delen av melkesyra forblir i muskelen og kan brukes som substrat der.

Laktat er et sluttprodukt i anaerob energifrigjøring. I hvile, når oksygentilførselen i muskelcella blir tilstrekkelig, vil laktat gjendannes til glykogen og er både produkt og substrat i den anaerobe energiomsetningen.